Wie zijn wij

EJVO (Eerlijke Jongeren voor Ouderen) is als stichting opgericht om ouderen steun te bieden bij het aanbreken van hun glorie Jaren. Deze steun wordt door EJVO geleverd door jongeren met invloed van zowel jong en oud om een leef en steun brug tussen generaties te slaan. EJVO brengt in de omgeving van Nijmegen begeleiding bij ouderen die ondersteuning willen bij het onderhoud van hun levensbehoeften en standaard. EJVO ziet deze begeleiding dan ook als een verplichting van nationaal belang. Om deze redenen ziet de stichting EJVO dan ook groeien naar een aanbieder van steun voor alle ouderen in heel Nederland. Waardig ouder worden wordt in Nederland gezien als een recht wat ieder mens in hoort te bezitten. Om deze reden is EJVO in het leven geroepen om ouderen op een respectvolle en waardige manier hun glorie jaren te laten ervaren. Door ouderen te helpen en jongeren hiervoor in te zetten vervult EJVO een cruciale roll binnen de huidige samenleving. Het samen brengen van oud en jong en het overbruggen van generaties. De mogelijkheid voor ouderen om gelukkig en waardig oud te worden. Een kans voor jongeren om te leren van hun mede mens en de mogelijkheid om ervaring op te doen door anderen te helpen. Een sociale band tussen mensen bouwen die mogelijk leidt tot een beter, gelukkiger en waardiger leven voor zowel oud als jong.